INTERNE REGELS

 1. Om hygiënische redenen, maar ook voor uw rijcomfort, is het dragen van handschoenen verplicht. 
 2. We vragen je om een ​​paar geschikte en schone schoenen te dragen.
 3. Een vestiaire staat tot uw beschikking voor het deponeren van uw jassen, jacks, tassen en andere grote voorwerpen.
 4. Er is slechts één persoon per simulator toegestaan ​​en het is niet toegestaan ​​om een ​​kind op schoot te nemen. 
 5. De kinderen blijven onder de verantwoordelijkheid van de ouders.
 6. Creëer alstublieft geen menigte rond de simulators.
 7. Onze simulatoren zijn toegankelijk voor iedereen langer dan 1.45m.
 8. Respecteer de integriteit van de machines: raak de schermen niet aan en demonteer geen enkel element.
 9. Drank en eten dient genuttigd te worden in de daarvoor bestemde ruimten en niet in de simulatorruimte.
 10. U mag onder geen enkele omstandigheid rijden onder invloed van alcohol of een andere stof die uw beoordelingsvermogen en gedrag kan aantasten.
 11. De directie behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren aan iedereen die zich schuldig maakt aan aanstootgevend of potentieel aanstootgevend gedrag, verbaal of fysiek, jegens directie, personeel of andere gasten.
 12. In het geval van een server-, elektriciteits- of simulatorstoring, wordt er geen restitutie verleend, maar wordt u een voucher gegeven die gelijk is aan de service die niet kon worden uitgevoerd.
 13. Elke verslechtering van de machines door een gebruiker zal hem worden aangerekend.